*** … Stalking….akceptowany przez państwo BANDYTYZM !!! ***

…Zabiorę ci dziwko dzieci !!! … Zabiorę ci wszystkie pieniądze !!! … Nawet przytułek ciebie nie przyjmie !!!  WZÓR ZAWIADOMIENIA DO PROKURATURY…

Zacytuję kodeks karny :

 

Art. 191. § 1. Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania , zaniechania lub znoszenia,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Jeżeli sprawca działa w sposób określony w § 1 w celu wymuszenia zwrotu wierzytelności,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

… NIKT CIEBIE KURWO NIE OBRONI… cyt. z telefonicznej   ” rozmowy ”  terenowego windykatora z dłużniczką w jej zakładzie pracy…

Z całą pewnością  jest to w  chwili obecnej PLAGA !!! Każdego dnia otrzymuję kilkanaście telefonów – wiele z nichod roztrzęsionych i płaczących kobiet , że do ich miejsca zatrudnienia dzwonili windykatorzy informując pracowników biura , kierowników , dyrektorów o zaległościach w spłacaniu kredytu/pożyczek przez nie… Grożąc pracownikom  , że jeśli nie spowodują spłaty należności przez pracodawcę do ich mocodawcy to  i im  ” dobiorą się do dupy ” i mogą mieć problemy w prowadzeniu firmy !!!…

Przytoczę ty również brzmienie art.207 kk :

Art. 207. § 1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 połączony jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, sprawca
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.
Po przeczytaniu – tych na czerwono – art. kk można stwierdzić , że ustawodawca ( SEJM RP ) zareagował właściwie i sprawy winno nie być !… A JEST !!! … Znaczy się , że władza wykonawcza… organy ścigania albo mają to w d… , albo są uzależnione od WINDYKATORÓW , albo same ONE są windykatorami – dorabiając do lichutkiej pensji policyjnej !!!……
Jak feniks z popiołów urodziły się w ostatnim roku firmy   CHWILÓWKI !!!…   Pożyczają mimo – jak w reklamach – widnienia w BIK-u… Pożyczają na lichwiarski procent , znaczy się na 1 % DZIENNIE !!! czyli na 365 % ROCZNIE !!!   W  umowach zawierają klauzule , że pożyczkobiorca wyraża zgodę na potrącenie całego miesięcznego wynagrodzenia  w zakładzie pracy … Zapis ten jest jest najmniejszym z możliwych drukiem , którego pożyczkobiorca nie zauważy , a niejeden pracodawca sankcjonować będzie !!!…. I sankcionuje !!!…
O chamstwie i podłości windykatorów napisałem i inni napisali bardzo wiele… Posłowie , Senatorowie , Rząd RP jakby tego nie czytali lub czytać nie chcą !!! Lepiej NIE WIEDZIEĆ !!! … Fakt ok. 7000 samobójstw rocznie nie zaprząta ich głów… Wieszają się….. widocznie nie szczęśliwie się zakochali… to ich problem !!!..
Panuje ponad politycznazgoda na niezauważanie tego problemu… ( patrzcie : w nowym parlamencie… problem krzyża , homofobii , rozpadu PIS-u , vicemarszałek… itd , ale słowem o panującym BANDYTYŹMIE windykatorów  )…  Coś co ZABIJA tysiące Polaków , jest nie zauważalne przez WYBRAŃCÓW , też ponoć Polaków !!!….
Nie zauważają też – tego faktu – organy ścigania i wymiaru sprawiedliwościKto może zająć wynagrodzenie w Rzeczypospolitej ??? Tylko komornik , Urząd Skarbowy i Sąd !!!… A pracodawcy zabierają na wniosek firm CHWILÓWEK !!!…   Co nikt tego nie wie , czy nikt tego nie chce wiedzieć !!!…
Maltretowanie , lżenie , poniżanie , straszenie , gnębienie , upodlanie to CODZIENNOŚĆ  wieluset tysięcy Polaków…. I CO ??? CISZA !!!
DLATEGO PROSZĘ … NIE PODDAWAJCIE SIĘ BANDYTOM   !!! Zawiadamiajcie wasze Prokuratury o bezprawiu… albo dzwońcie do mnie …. POMOGĘ….tel… 695 577 491
WZÓR ZAWIADOMIENIA :
Imię i nazwisko – adres…
Prokuratura Rejonowa ( w waszym mieście )
ZAWIADOMIENIE O POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTWA..
Imieniem własnym na zasadzie art. 191 kk  i 207 kk zawiadamiam i wnoszę o ściganie z urzędu przestępstwa popełnionego przez osobę podającą się za windykatora firmy………………………… , która od wielu tygodni nachodzi moje mieszkanie… ( adres ) rozpytuje sąsiadów informując ich o moich długach , dzwoni na mój telefon , wysyła sms-y z groźbami , wkłada wizytówki do moich drzwi i do drzwi sąsiadów , dzwoni do miejsca mojej pracy informując o moich długach , straszy pracowników mojej firmy i kierownika/dyrektora… dzwoni do moich drzwi o każdej porze dnia , wystaje pod wejściem do bloku i ” towarzyszy mi krok , w krok gdy udaję się na zakupy , grozi mi że zostanę okaleczona , grozi , że zostaną mi odebrane dzieci do przytułku… itd…
Gdy Prokurator umorzy postępowanie , proszę niezwłocznie – w ciągu 7 dni – złożyć skargę do Sądu Rejonowego… Gdyby i Sąd podzielił pogląd Prokuratury proszę w ciągu 30 dni złożyć prywatny akt oskarżenia… ZADZWOŃ POMOGĘ !!!
BŁAGAM , BĄDŹCIE ODWAŻNI…. JEST NAS O WIELE WIĘCEJ JAK KANALII WINDYKATORÓW…
( jak się boicie … zadzwońcie do mnie !!!… zrobię to za WAS !!! )

2 komentarze *** … Stalking….akceptowany przez państwo BANDYTYZM !!! ***

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Ankieta

Jakie, Twoim zdaniem, będą losy rządu utworzonego przez PiS?

View Results

Loading ... Loading ...

Ilu użytkowników online

Users: %GUESTS_SEPERATOR%2 Guests%BOTS_SEPERATOR%