*** PODŁY PARASOL ***

Jest takie stare powiedzenie definiujące słowo  BANK !

” Bank to instytucja , która daje ci parasol w dzień słoneczny , ale gdy spadnie  pierwsza kropla deszczu niezwłocznie  go zabiera „

Pani Elżbieta ze Świdnicy latem 2004 roku zaciągnęła kredyt hipoteczny w wys.300 tys.zł na zakup i remont domu jednorodzinnego..Kredyt typowy i typowo zabezpieczony – hipoteka , weksel , poręczyciel wekslowy , polisa itp… Kredyt  kupiony z rozsądku i możliwości jego obsługi.. 34 letnia Ela wraz z mężem bez jakichkolwiek problemów każdego miesiaca regulowali kolejna ratę.. Dom z kredytu i oszczędności okazale rozbudowany i wyposażony powiększył swoja wartość do sumy ok. miliona złotych , a wielu okolicznych sąsiadów z nie skrywaną zazdrością pokazywało go swoim znajomym.. Tak słodko było przez  5  lat.. poczatkiem roku 2009 mąż Eli został aresztowany. I on i ona nie spodziewali się tego , nie byli na to przygotowani. Mąż – przedsiębiorca – nigdy nie imał się żadnych zakazanych prawem działalności. Pani Eli świat zawalił się  w jeden moment.. Ratowanie męża , adwokaci , strach i samotność wywołały u niej silną depresję. Straciła panowanie nad rzeczywistościa.. Oczywiście pracodawca – co nie jest rzadkością – natychmiast po aresztowaniu męża zwolnił ją z pracy dokładając do jej stanu zdrowia przysłowiową SIEKIERĘ !!! Sprawa płatności rat kredytowych zeszła na plan dalszy……

Po kilku miesiącach mąż – bez słowa przepraszam od urzędu prokuratury – powrócił, bez karnych zarzutów do domu..Zorientowawszy się , że żoneczka nie płaciła stosownych rat zorganizował na prędce  zaległe należności i wpłacił do banku..

Za późno !!!  Dni kilka potem z banku przyszło wypowiedzenie umowy kredytowej z żądaniem spłaty jednorazowo  288 tys. zł  tj. całej  kwoty kredytowej ( w terminie 30 dni )..

Pani Ela pisze do banku prośbę , wyjaśnia , informuje o spłacie zaległości…

Bank – na firmówce – odpowiada :  prośba została rozpatrzona negatywnie ! Po miesiącu przysyła przedsądowe wezwanie do zapłaty.. ( umiejszył należność o jednorazowo spłacone raty ). Mąż i Ela- razem –  piszą ponowną prośbę o przywrócenie umowy.. Prośba została rozpatrzona negatywnie ! – na firmówce !

17 grudnia 2009 r. pani Ela w desperacji pisze ponowną prośbę proponując , że dla uwiarygodnienia wpłaci jednorazowo kwotę 40 TYSIĘCY złotych przy pozostawieniu rat na poprzednim poziomie..

W odpowiedzi : prośba została rozpatrzona negatywnie i dotychczasowa decyzja banku zostaje podtrzymana !!!

Zdesperowani piszą – opłacając wcześniej kwotą50 zł – prośbę do Arbitra Bankowego , który w odpowiedzi  zarządza:

1. zwrócić wniosek

2. przekazać z rachunku Związku Banków Polskich na rzecz Wnioskodawczyni kwotę 25 ( dwadzieścia pięć ) zł  z tytułu zwrotu połowy opłaty arbitrażowej.

Uzasadnia to regulaminem Związku Banków, który zajmuje się sporami do 8 TYSIĘCY  zł.. FAJNY ARBITRAŻ !!!

Naoglądawszy się telewizyjnych reklam napisali do Federacji Konsumentów – oddz.Wrocław..Przedstawili problem,zaproponowali to co poprzednio bankowi i otrzymali odpowiedź :

Po analizie pisma i odrzuceniu jego warstwy emocjonalnej , oceniam iż sporu w istocie nie ma , gdyż problem wyniknął z nienależytego wykonania umowy kredytowej przez Kredytobiorcę , co skutkowało uzasadnionym prawnie wypowiedzeniem umowy.. Oczywiście  są przyczyny i powody losowe , które  Kredytodawca winien wziąć pod uwagę , a dlaczego nie wziął trudno powiedzieć – być może jest to przejaw zaostrzonej czy wręcz restrykcyjnej polityki banków  od przełomu 2008-2009 roku. Zalecam jednak umiar w zbytnim eksponowaniu tego , gdyż to w sytuacji w jakiej się Pani znalazła może jedynie zaszkodzić…..Oczywiście gdyby Kredytodawca wyraził zgodę jesteśmy skłonni przeprowadzić mediację w celu doprowadzenia do nowacji umowy kredytowej i to de facto jest jedyna forma wsparcia , które możemy zaoferować , gdyż jesteśmy legalistami , realistami i pragmatykami , a w zaistniałej sytuacji narzędzia prawne są nieprzydatne , a na pewno sporo może zdziałać pokora do której namawiamy i zachęcamy..

 LUDZIE !!! W podpisie tego papieru kitu widnieje podpis Prezesa oddz/Wrocław.. Ludzie tę pożal się Boże organizację finansujemy MY podatnicy..Panie Premierze Tusk tu są oszczędności ..komu potrzebna jest ogólnokrajowa organizacja – biura w każdym województwie , centrala , pododziały , samochody , komputery rowery… Ile na to idzie milionów ???  Narzędzia prawne są nieprzydatne !! a co kałasznikowy proponuje pan Prezes ??? KPINA !

Kolejny raz w imieniu p. Eli kancelaria prawna z Wrocławia podejmuje się negocjacji.. w odpowiedzi z 27 kwietniabr.

…bank nadal podtrzymuje swoje stanowisko,co oznacza,iż decyzja banku w tej sprawie jest niepodważalna i ostateczna….

17 maja br. pani Ela pisze pozew do Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie.. Pozywa Bank…  W odpowiedzi po 2 miesiącach bank odpowiada Sądowi Polubownemu , …że nie wyraża zgody na postepowanie mediacyjne przed Sądem polubownym przy KNF.. Prezes Sądu odpisuje – załączając stanowisko banku – ..jednocześnie informuję , iż fakt nie wyrażenia zgody na rozstrzygnięcie przez Sąd Polubowny przy KNF w przedmiotowej sprawie , nie wyklucza mozliwości wyrażenia zgody w innych sprawach.. CIEKAWE W JAKICH INNYCH SPRAWACH ???

…kolokwialnie mówiąc  powyższe jest zobrazowaniem słów …polecieli sobie w kulki…

W sierpniu tego roku , pani Ela z mężem kontaktują się ze mną – dając mi notarialne pełnomocnictwo – do negocjacji z bankiem.. Osobiście rozmawiam z panią z działu windykacji.. Uzgadniam z nią  , że p.Ela jednorazowo wpłaca 50 TYSIECY ZŁOTYCH .. doubezpiecza kredyt dodatkową nieruchomościa..zwiększa PODWÓJNIE wysokość rat..wyraża zgodę na skrócenie okresu kredytowego.. Pani zapewnia mnie , że taką ofertę bank przyjmie..

I co szanowni czytelnicy ??? Jaką odpowiedź otrzymała Elżunia ???

OCZYWIŚCIE     N E G A T Y W N Ą !!!!

Dzisiaj jest światowy dzień walki z korupcją ! Jaki wniosek można wysnuć po przeczytaniu powyższego materiału.. Bankowi nie chodzi o spłatę należności..bankowi wbrew logice nie zależy na zwrocie  kredytu..czy więcej weźmie – chyba pod stołem – po licytacji wartego milion zł. domu???

Pani Ela nadal płaci raty.. ja zamierzam o powyższej sprawie zawiadomić organa Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.. tak naprawdę nie ma już żadnej alternatywy – pokojowej – by wpłynać na zmianę stanowiska banku..w fajnym kraju żyjemy..czy On jest jeszcze NASZ i nasi są posłowie,senatorowie,rząd i urząd Prezydenta ?

23 wrzesnia pani Ela z banku otrzymała zawiadomienie o wystawieniu Bankowego Tytułu Egzekucyjnego…

K….mać !!!

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Ankieta

Jakie, Twoim zdaniem, będą losy rządu utworzonego przez PiS?

View Results

Loading ... Loading ...

Ilu użytkowników online

Users: %GUESTS_SEPERATOR%4 Guests%BOTS_SEPERATOR%