*** Do kieszeni matki , czy Komornika Sądowego – 500 plus ? ***

Dużo razy więcej – niż na poniższym zdjęciu –  wypłaci Państwo Polskie w ramach ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. (o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci) potocznie zwanej 500 plus. Trafią one do kieszeni matek czy Komorników Sądowych ?

AAPIENIĄDZE

Ponieważ nie ma dnia bym nie otrzymał telefonu z pytaniem : Czy Komornik może mi zabrać pieniądze ze świadczenia „500 plus”? Chciałbym jednoznacznie tę kwestię wyjaśnić !

NIE – NIE MA PRAWA Komornik Sądowy zająć kwoty z programu „500 plus” !

Po pierwsze przeczy temu Ustawa :

             „W egzekucji alimentów zniesione zostały ustawowe ograniczenia egzekucji, o jakich mowa w art. 831 § 1 pkt 2 kpc, tj. sumy przyznawane przez Skarb Państwa na specjalne cele, jak stypendia i różnego rodzaju pomoc udzielana przez Skarb Państwa. Dochody te podlegają egzekucji na zaspokojenie alimentów do 3/5 części (art. 1083 § 1 kpc). Wierzytelności z rachunku bankowego stanowiące wkład oszczędnościowy podlegają egzekucji na zaspokojenie alimentów w pełnej wysokości (art. 1083 § 2 kpc).”

Idąc w sukurs brakom ustawowym w pisanych naprędce ustawom sejmowym  Krajowa Rada Komornicza  w swej Uchwale nr 1542/V z dnia 5 kwietnia 2016 r. postanowiła , by w pouczeniach do zajęć rachunków bankowych dopisać klauzulę następującej treści :

            ”  Komornik poucza , że w przypadku , gdy na zajęty rachunek bankowy wpływa świadczenie wychowawcze w rozumieniu ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U.poz 195) zajęcie ulega ograniczeniu w ten sposób , że kwota świadczenia wychowawczego nie podlega przekazaniu „

 

Tyle i tylko tyle , ale mam nadzieję , że wystarczająco…

………No jednak , życie w naszym Kraju rysuje różne wersje obowiązywania prawa -od czego korporacja komornicza wolna nie jest- więc w przypadku zabrania pieniędzy z programu „500 plus”  proponuję „telefon do przyjaciela” 695 577 491   a ja sobie z tym problemem NA PEWNO poradzę………

 

1 comment to *** Do kieszeni matki , czy Komornika Sądowego – 500 plus ? ***

  • Polak

    Wczoraj zapadł w jednym ze sądów wyrok gdzie sędzia ze względu na program 500+ odmówił samotnej matce podwyższenia alimentów i kazał się zdecydować albo alimenty albo 500+. Problem polega na tym,że może stać się to powszechne udało mi się dostać (choć to trudne) do jednego sędziowskiego forum internetowego gdzie jeden z sędziów pisał,że może to być okazja do zemsty na ludziach za TK i za to,że Ziobro powołał w Ministerstwie Sprawiedliwości tzw:wydział wewnętrzny do ścigania przestępczości sędziowsko-prokuratorskiej.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Ankieta

Jakie, Twoim zdaniem, będą losy rządu utworzonego przez PiS?

View Results

Loading ... Loading ...

Ilu użytkowników online

Users: %GUESTS_SEPERATOR%8 Guests%BOTS_SEPERATOR%