*** BOTOKS w gwizdki.. i po BULU !..***

żyrandol111111

           (DARMOWE  WRZUTKI DO PROGRAMU NA DRUGĄ TURĘ)

 

Mam tę satysfakcję , że ciut poniżej można przeczytać kilka moich wpisów , które legitymizują mnie do odwiecznego stwierdzenia  : A MÓWIŁEM !!!…

Zapraszam do ich przeczytania niedowiarków i tych z zespołów sztabowych obu wygranych  , którym brakuje pomysłów na drugą turę !. Pomysły te prezentowałem już pięć lat temu samemu startując w skróconej kampanii prezydenckiej. Nie roszczę sobie do nich praw autorskich a tylko zastrzegam  sobie prawo zrobienia krzyżyka przy nazwisku tego kandydata , który choć w części uzna je za swoje i przyjmie je do realizacji.POLECAM SIĘ !:

PAŃSTWO SKŁADA SIĘ Z DROBNYCH RZECZY ( szczegółów ) Z NIE POLITYKI…

  Prezydent RP winien być prezydentem  zwykłych ludzi. Tych co nie zarabiają  jak podają statystyki ok.4 tys zł miesięcznie. Oni postrzegają swój kraj nie przez pryzmat bilbordów obiecujących im cuda , a przez pryzmat minimalnego zaspokojenia ich najbardziej skromnych oczekiwań od życia.

Opieka zdrowotna bez wielomiesięcznych kolejek , możliwości wykupienia recept , obawy o wzrost czynszów za mieszkanie by nie przekraczały ich całomiesięcznych rent  czy emerytur , możliwości zakupu skromnych produktów żywnościowych , opłacenia prądu i gazu , i tym podobnych.

Chciałbym by osoby działające na własny rachunek nie bały  się urzędników. Nie myśleli o ewentualnych chamskich ich decyzjach. O ich brutalności i wszechmogącości. O tym , że skarbówka bez zdania racji zablokuje im konto , że ZUS nieprzejednany nie rozłoży  im na raty należnych wpłat BO NIE  , by każdy z sobie znanych powodów nie pozbawił ich życiowego interesu tylko dlatego , że ma na to ochotę . By urzędnicy nie stosowali pułapek na obywatela a potem areszt wydobywczy i pozostaje tylko sznurek bądź szara strefa.

Państwo i jego urzędnicy MAJĄ być na służbie obywateli a nie odwrotnie , jak to jest dzisiaj.

Dzisiaj każdego można zgnoić , zniszczyć , splugawić i nic za to nikomu nie będzie. Służby specjalne hodują przestępstwa. Ich agenci sami prowokują do ich popełniania a potem … premie , telewizja , wywiady jakby celem było udowadnianie , że jesteśmy państwem przestępców.

Tak wiele przestępstw jest  następstwem głupawych rozwiązań płynących z ulicy Wiejskiej. Np. afera paliwowa ( brak akcyzy na olej opałowy – zamiast jego zwrot – ) likwidacja planów przestrzennego zagospodarowania miast , obostrzanie zezwoleń na budowę , 1000 %   podwyżka podatku od dzierżawy wieczystej ( jakby nie można było przekazać ją właścicielom ) wielokrotne zmiany ordynacji podatkowej wciągu roku , zamulenie poboru podatku VAT , powodujące dowolność interpretacyjną jego wysokości co skutkuje „ zabijaniem przedsiębiorców „

Urzędnicy działają przeciwko obywatelowi ! Mają jego i jego życie w głębokim nieposzanowaniu.

Urzędnik wie lepiej !!!!! Nie odpowiada za swoje decyzje !!!!! A powinien !!!! Przykłady nieomal każdego dnia na wyścigi prezentują programy interwencyjne !

Każdy urzędnik winien ponosić konsekwencję swoich błędów. Tłumaczenie , że nie będzie ochotników na urzędników jest głupie. Ich nadmiar powoduje , że zatrudniani są przeciętniacy. Dobrze opłacany urzędnik zajmujący się naprawdę potrzebnym problemem jest na rynku od zaraz , ale podstawowym zagadnieniem jest jego etyczny walor a później kompetencyjny.

Urzędnik  MUSI być przekonany , że każda decyzja przez niego podjęta jest dobra dla obywatela i następnie dla  państwa.

-zmiany w kodeksie cywilnym – poprzez wpisanie umowy kredytowej do Kodeksu Cywilnego .

-abolicja i  amnestia dla tych którzy „wzięli swój los w swoje ręce”  wprowadzali kapitalizm w naszym kraju , którego nie uczyli się go w szkołach , popełniali błędy a niejedno-kroć przestępstwa- nie zawsze powodowani chęcią zysku po-wielekroć nie chcieli być na własnym pogrzebie … działali w spirali zobowiązań ratując firmę i miejsca pracy, które stworzyli , trzeba im więcej wybaczyć  jak tym co dzisiaj – mądrzejsi zaczynają.

-zmiany w ordynacji podatkowej… Podatki płacimy nie zawsze wg terminu , bo czasami zyski mamy sezonowe. 

– obowiązek  płatności podatku VAT na odbiorcach towaru i usług po 14 dniach.

– Zniesienie koncesji do 10  dzisiaj jest ich około 400.. ONE tworzą korupcję..Co państwo ma do handlu czołgiem ? . Jak Rząd zabroni sprzedawać uzbrojenie do konkretnego państwa to nie sprzedajemy … A tak wolno każdemu. Co Rząd musi się podlizywać potentatom produkcji broni w USA i inn.

– niemy akcept dla wszystkich wniosków urzędowych do 30 dni

– likwidacja pozwoleń na budowę – niemy akcept  po zawiadomieniu Urzędu o budowie.. Warunki zabudowy wystarczają

– ustawa o upadłości konsumenckiej do gruntownej poprawki..Raz w życiu konsument może ogłosić upadłość bez podania powodu.. „Prawo ostatniej koszuli”

MUSI POWSTAĆ PROGRAM  RZĄDOWY WYCIĄGANIA LUDZI Z DŁUGÓW… jak się opłaca sprzedawać długi za 3 – 5 % to niech dłużnik wykupi za 10 %….

– odpowiedzialność materialna urzędników  za decyzje – każdy urzędnik winien posiadać polisę ubezpieczeniową

– przywrócić instytucję sędziów  śledczych …Aresztowanie ze  sprawozdaniem prokuratury z dokonanych czynności..Zakaz aresztowania ze względu na wymiar kary..Areszt tylko do roku…po roku obligatoryjne zwolnienie

– inwigilacja , podsłuchy tylko za zgodą sądu na jakikolwiek czas 

– zakaz odliczania VAT-u od niezapłaconych faktur i zaliczania ich  koszt

– priorytetowa dla Rządu WALKA Z LICHWĄ !

-uwolnienie zawodu prawniczego , obowiązkowe jedynie polisy ubezpieczeniowe dla prawników wykonujących zawodowo usługi prawne.

UWOLNIENIE   MOTOCYKLISTÓW OD WSZELKICH PŁATNOŚCI ZA UŻYWANIE DRÓG, AUTOSTRAD, PUNKTÓW PRZEJAZDOWYCH…………( jazda drogami lokalnymi , bezpłatnymi jest RYZYKOWNIEJSZA dla motocyklisty..w trosce o jego bezpieczeństwo należy nie pobierać opłat za autostrady…

– odszkodowania za błędy sądów i urzędników w pełnej wysokości a nie strat..zyski też

– zerowanie zobowiązań do Skarbu Państwa po 7 latach-niezależnie od zaawansowania windykacji

-pierwszy biznes 120 dni wolny od podatku i zobowiązań , gdy się nie uda.

– partnerstwo publiczno-prywatne  uchwałą samorządu…bez ograniczeń

– windykacja tylko dla komorników sądowych – nie dla windykatorów.

– dziedziczenie długów tylko do wysokości otrzymanego spadku. 

– abolicja i amnestia dla dłużników niewypłacalnych.

– likwidacja prywatnych łapaczy na prędkość…zakaz ustawiania wideo radarów..hamują jazdę..kumulowanie punktów karnych w zależności od lat posiadania prawa jazdy… poziom alkoholu kierowców  dozwolony jak w Europie (cywilizowanej) do 0,5 promila.

– zakaz kar więzienia dla „rowerzystów”  ( dzisiaj 3 więzienia zajęte przez tzw. rowerzystów )

– kara wiezienia dla tylko KRYMINALISTÓW, a nie babci handlującej koperkiem na ulicy bez kasy fiskalnej

– kary mają resocjalizować a nie podlić

– okresowe amnestie dla uwięzionych po pozytywnej opinii sądu penitencjarnego..W skład sądu penitencjarnego obowiązkowo zasiadać muszą  ławnicy.

– sądy trzeciej instancji poza działaniem sądu wydającego wyrok (przywrócić trój-instancyjność)

– fundusze emerytalne muszą wykazywać roczny zysk powyżej średniego wskaźnika wibor i kredytu refinansowego pod groźbą zarządu komisarycznego

– mieszkania socjalne..za darmo grunt miejski,  gdy inwestor przekaże 25 % mieszkań najmniejszych dla potrzeb gminy za darmo…

– podatek gruntowy negocjowany z gminą..w zależności od liczby  zatrudnionych..gminy zwalniają  od podatku gruntowego obligatoryjnie w 1-szym roku funkcjonowania,w drugim 50 %..

– skarga na Rejonowy Sąd na wniosek rozpoznaję inny  Sąd  Okręgowy  wskazany przez skarżącego.. i apelację  też..

– Prezydent ma swoje przedstawicielstwa w każdym województwie.. bliżej do prezydenta..

– na każdym etapie Prezydent może skorzystać  z aktu łaski i abolicji 

– art.212 kk do pieca…nie ma kar więzienia za krytykę  dziennikarską…tylko kc..

– PIT robi US…

– windykacja… najpierw kapitał ,potem odsetki a potem inne koszty .. dzisiaj jest na odwrót

– egzekucje komornicze o alimenty finansowane przez państwo

– egzekucje z rent  i emerytur na zasadach z uposażenia

– renty i emerytury poniżej – najnoższej krajowej  nie płacą opłat za mieszkania komunalne .. płacą tylko  25 %..

– prezydent ma prawo abolicji punktów karnych dla kierowców bez podania powodów z okazji np. rozpoczęcia sezonu urlopowego

– lokalne referenda mogą tworzyć  prawo miejscowe..dot. podatków,tworzenia miejsc pracy,ochrony ekologicznej,zwolnienia z podatków miejscowych np. hospicjów ,dopłat na rodzinne domy dziecka,ośrodki pomocy zdrowia i szkoły..

– gminy same decydują o strefach turystycznych , wycinki lasów na nartostrady,wydzielenie stref na bazy turystyczne…zwolnienia podatkowe od nieruchomości gruntów..

– tylko sąd może zwolnić bank z tajemnicy  bankowej

– rodzinom najuboższym należy się pomoc w 25% średniego utrzymania dziecka w domu dziecka pod opieką kuratora..

– Urząd  Skarbowy nie może aresztować  konta firm  bez prawomocnej decyzji sądu..

– Komornik Sądowy nie może zabierać należności na podatek i media..

– Art.5 kc winien być wykładnią każdego wyroku niezależnie od stanu prawnego stron. Wyrokiem, postanowieniem sądowym  nie można niszczyć  człowieka.

Państwo Polskie ma być mateczką a nie MACOCHĄ….

– Koszty sądowe stałe… a nie od wartości…Sąd Polski NAJDROŻSZY W EUROPIE…Arbitraż…jako remedium na czas i koszty… Jak we Francji…

Roboty publiczne…ok. 82 tys. więźniów… jakaś część popracowałaby sobie…. nikt tego nie chce organizować…

 Zachęty dla „ młodych emerytów „..stworzyć program opłacalności pracy w wieku przed emerytalnym ,  emerytalnym i po emerytalnym… produkt PKB tworzą wszyscy a nie tylko nie emeryci..Kto może ten orze !!!!

Pomniejszyć podatki dochodowe nawet do 5 %… Niech inni uciekają do Polski..Polski budżet w 65 % tworzony jest w oparciu o VAT , akcyzę i cła..Podwyższyć kwotę wolną dla obywateli do wysokości równej jak dla POSŁÓW na Sejm RP.

…..No dobra .. proszę nie całować po rękach..Można ściągać..

 

Między Panami jest tylko niecały procent różnicy !.. samym podlizywaniem się do Kukiza można nie wygrać !!!

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Ankieta

Jakie, Twoim zdaniem, będą losy rządu utworzonego przez PiS?

View Results

Loading ... Loading ...

Ilu użytkowników online

Users: %GUESTS_SEPERATOR%5 Guests%BOTS_SEPERATOR%1 bot