*** DO DNI OSTATNICH – w nędzy,hańbie,w sprawiedliwej RP ***

Jest mi po prostu BARDZO wstyd…wstyd za POLSKĘ !!!

Zacznę od zacytowania ustawy Kodeks Karny :

Przedawnienie :

Art. 101. § 1. Karalność przestępstwa ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło lat:

1) 30 – gdy czyn stanowi zbrodnię zabójstwa,

2) 20 – gdy czyn stanowi inną zbrodnię,

2a) 15 — gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą 5 lat,

3) 10 – gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą 3 lata,

4) 5 — gdy chodzi o pozostałe występki.

Tyle i tylko tyle przewidział ustawodawca dla sprawców czynów zabronionych… Kiedyś musi być koniec odpowiedzialności ” za grzechy ” popełnione w PRZESZŁOŚCI…

W dzień rozpoczęcia kalendarzowego lata Trybunał Konstytucyjny orzekł :

TK: Zobowiązanie podatkowe może się nigdy nie przedawnić… ORZECZENIE : Wielokrotna egzekucja podatków , która za każdym razem przerywa pięcioletni bieg terminu przedawnienia zobowiązania , nie narusza ustawy zasdniczej …uznał Trybunał Konstytucyjny !

Trybunał Konstytucyjny badał zgodność z ustawą zasadniczą art.70 par.4 Ordynacji podatkowej ( Dz.U. z 2005 r. nr. 8 poz.60 z późn.zm. )…Ten obowiązujący od IX 2005 roku przepis dopuszcza stosowanie nieograniczonej liczby środków egzekucyjnych , które za każdym razem przerywają termin przedawnienia
zobowiązania podatkowego bez jednoczesnego wyznaczenia końcowego terminu przedawnienia…

Napomknę niewtajemniczonym o co w tym przypadku chodzi !

Do tej pory , gdy podatnik – nie zapłacił należnego podatku organ skarbowy wystawiał decyzję , która przedawniała się po 5 latach… dzisiaj ten sam organ przed upływem owych 5 lat wystawia ponownie decyzję i się nie przedawnia i tak dalej..co 5 lat decyzja OCZYWIŚCIE powiekszona o odsteki i egzekucja…TAK DO ŚMIERCI PODATNIKA … i oczywiście , gdy spadkobiercy nie odrzucą spadku ( bo nie będą wiedzieli ) dług przechodzi na NICH !!!

Chciałbym w tym miejscu napisać mocne przekleństwo…napiszę pi pi pi… Fajny kraj , fajni posłowie , fajni rządzący…

LUDZIE !!! gdybym nie znał tysięcy przypadków , w których zobowiązany NICZEMU NIE ZAWINIŁ , nie napisałbym tego art… Tylko mam te nieszczęście ” od środka ” znać tak wielu nieszczęśników , którzy Bogu ducha są winni , a w tarapaty finansowe wpadli bez własnego udziału… no może z własnym udziałem bo
byli właścicielami firmy ( a co to grzech ? )…

Pan Waldemar z Opola z żonką założyli małą ubojnię… 2 tony na dobę..Otrzymali stosowne certyfikaty , zatrudnili odpowiednich pracowników , rozpoczeli produkcję i sprzedaż… Żoneczka – z natury  ostrożna – na rozruch postanowiła dostarczać wyroby do firm Skarbu Państwa , żeby zminimalizować ryzyko nie zapłacenia za towar…Dostarczali do szpitali , zakładów karnych i stołówek samorządów terytorialnych.. Po pół roku byli ” załatwieni ” na cacy… Te gwarantowane – państwowe – firmy im nie zapłaciły w terminie , a poborca
skarbowy ” wsiadł ‚ na konto , zajął wierzytelności u odbiorców , uniemozliwił zapłatę dostawcom i…… Pan Waldek z żoną z odsetkami i zbiegiem egzekucji są winni skarbówce ponad pół miliona z odstekami…Dług stale rośnie , US wystawia kolejne tytuły , komornik za grosze zlicytował dom i ubojnię i DO KOŃCA SWOJEGO ŻYCIA będą żyli ” na łaskawym chlebie ” Caritasu i innych organizacji humanitarnych…

Pan Gerard Knosowski z Piły na swoich 7 ha ziemi wybudował ( od podstaw ) duży kombinat materiałów budowlanych.. Piękny zakład , nowoczesna technologia , lokalne władze pokazywały tę fabrykę wizytującym te ziemie obcokrajowcom a i także polskim politykom ( pos. Borowski , pos. Komorowski )…Pan Gerard obiecywał żonie dostatnie życie i wakacje po zapuszczeniu na 100% fabryki…

Przepiękna fabryka zakuła w oczy możnym tego kraju ( POLSKI ).. Bez jakichkolwiek powodów pan Gerard zostaje aresztowany i osadzony w więzieniu w Poznaniu na rok i 14 dni… W tym czasie wyznaczony syndyk pan F.. sprzedaje fabrykę ” za drobne ” 700 tys.zł.. panu T..z Warszawy.. Pan T..po paru tygodniach sprzedaje ją za 15 milionów dolarów amerykańskich firmie niemieckiej H… Pan T.. jest ustawiony do końca życia , a pan Gerard Knosowski opuszcza areszt z kompletem wyroków uniewinniających i gdy się upomniał o swoją własność Sąd nakazał mu ZAPŁACIĆ 8.400 ZŁ za pobyt w areszcie !!! Gdyby był winny to płaci Skarb Państwa , a skoro niewinny to ma SAM za przyjemność pobytu w areszcie zapłacić…

Oczywiście będąc w areszcie pan Knosowski nie płacił stosownych podatków… Dzisiaj z odstekami ma ich – sam nie wie ILE ??? Komornik zabiera mu z 800 zł. emerytury 25% – licząc od brutto , dla US i Skarbu Państwa za pobyt w areszcie.. Zabierał mu będzie do końca świata i jeden dzień dłużej…W świetle w/w orzeczenia TK zgodnie z porządkiem prawa RP…pi pi pi …..

Pani Magdalenia z podkarpackiego prowadzi  całkiem rentowną firmę od lat 15… Jej mąż również prowadzi swoją odrębną od małżonki firmę budowlaną … Wiodło im się dobrze…Pani Magdalena posiada kilka kredytów w banku Spółdzielczym , które obsługuje wzorowo.. Mąż , gdy dostał zlecenie budowy galerii handlowej poprosił żonę o podżyrowanie kredytu na realizację inwestycji… Ta zgodziła się i podżyrowała..Galeria wybudowana w terminie i odebrana 10 grudnia ub.r.. Tylko inwestor nie zapłacił wykonawcy.. Bank i skarbówka sięgneli do „kieszni” żony..Postawiono wszystkie kredyty w stan natychmiastowej wymagalności… Zajęto cały majątek obojga małżonków w tym wierzytelność z tytułu budowy… Pani Magdalena z mężem są SKOŃCZENI !!! SĄ ŻYWYMI TRUPAMI !!! Nigdy na ich twarzach nie zagości uśmiech… Wyżej cytowane orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego udupiło ICH NA AMEN !!! pi pi
pi…

Co jeszce mam podawać przykłady , że nie zawsze z własnej woli jesteśmy skazani na śmierć głodową , w hańbie , nędzy i bez jakichkolwiek perspektyw na okruch słońca i starego chleba ???

Panie Ministrze od wydymanych przez Polskę , Panie Arłukowicz Bartoszu , chce Pan więcej takich przykładów ???

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Ankieta

Jakie, Twoim zdaniem, będą losy rządu utworzonego przez PiS?

View Results

Loading ... Loading ...

Ilu użytkowników online

Users: %GUESTS_SEPERATOR%3 Guests%BOTS_SEPERATOR%